Ustalenia Początkowe

  1. Szkoła jest miejscem nauki. (Nauka przebiega wszędzie. Nie da się uniknąć wiedzy, doświadczenia i tworzenia nawyków).
  2. Celem bycia w szkole jest nauka, która jest odkrywaniem wspaniałości świata i człowieka.
  3. Dotrzymujemy słowa, jeśli się na coś umówiliśmy.
  4. Mówimy o tym, co jest dla nas ważne. Słuchamy tego, co jest ważne dla innych.
  5. Jesteśmy uważni na spotkaniach.
  6. Dbamy o siebie, dbamy o innych.
  7. Dbamy o wspólne rzeczy.
  8. Sprzątamy po sobie.
  9. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
  10. Dzielimy się tym, czego się nauczyliśmy.

Ustalenia początkowe są zbiorem zasad które akceptujemy, aby móc wspólnie funkcjonować.

FAQ

Co znaczy „leśna szkoła”?

Możliwe dużo czasu spędzamy w terenie, w większości przypadków w pobliskich lasach otaczających nasze okolice. Doświadczanie przyrody, uczenie się jej poprzez obserwacje i dotykanie jest dla nas kluczową kwestią. Zbawienny wpływ dla ludzkiej psychiki jaki mają lasy i tereny naturalne jest nie do przecenienia. Kolejnym poza leśnym regionem, który będzie dla nas ważny, jest wybrzeże Wisły i rezerwat „Wyspy Zawadowskie”, który znajduje się w pobliżu naszej szkoły.

Uczymy się także technik przetrwania, survivalu umiejętności planowania wypraw, pakowania plecaków, pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Co oznacza dwujęzyczność?

Nasze zajęcia i komunikacja w szkole jest prowadzona zarówno po polsku, jak i po angielsku, dzięki wsparciu naszych nauczycieli języka. Dążymy do tego, aby większość zajęć mogła toczyć się w obydwu językach. Stopniowo będziemy wprowadzali trzeci język. Jest dla nas ważne doświadczanie i imersja językowa powiązana z codziennym spontanicznym mówieniem.

Co cechuje wasze podejście do matematyki?

Uczymy myślenia matematycznego, głównie poprzez grę i zabawę dostosowaną do wieku. Doświadczenie sensoryczne i rozumienie procesu jest ważniejsze niż wypełnianie zadań na kartce. Zajęcia są prowadzone wg autorskiej metody naszych nauczycieli.

Czy realizujecie podstawę programową?

Tak, ale wykraczamy poza nią w wielu miejscach oraz pozwalamy sobie na jej interpretacje, aby służyła jeszcze bardziej kompetencjom z dziedzin, które opisuje. Podstawa jest minimalnym punktem odniesienia a nie celem do osiągnięcia.

Jakie wartości są dla was istotne?

Greckie „arete”, tłumaczy się często jako dzielność. Bycie proaktywnym i pójście pod prąd, poszukiwanie swojej ludzkiej natury, która realizuje się poprzez Prawdę, Dobro i Piękno. Życie w prawdzie, kierowanie się nie opiniami a faktami, podążanie za tym co służy mi i innym. Zrozumienie, że przemoc jest oznaką słabości a nie siły. Dostrzeżenie piękna i wyjątkowości każdego człowieka oraz natury jaka nas otacza.

Jakie kompetencje są dla was istotne?

Bazując na europejskiej liście kompetencji – języki obce, umiejętność mediacji, zdolności matematyczne oraz rozumienie nowoczesnej technologii. Jednocześnie świadomość kulturalna, umiejętność ekspresji, kompetencje społeczne i najważniejsza w naszej opinii – umiejętność uczenia się.

Jak rozwiązujecie trudne sytuacje?

Korzystamy podejścia stworzonego przez Marshalla Rosenberga – Porozumienie bez Przemocy. Jako miejsce procesowania trudnych sytuacji używamy facylitowanych Kręgów,

Czym są role?

Rolą jest np. rola dorosłego nauczyciela. Jest to funkcja, jaką pełni w naszej społeczności. Podczas Kręgów możemy stworzyć nowe role w zależności od potrzeb i sytuacji. Role są dobrowolne. Np. rola opiekuna roślin w szkole lub rola opiekuna magazynu z materiałami plastycznymi. Role mogą być nadawane zarówno dorosłym jak i dzieciom. Można je zmieniać i korygować ich zakres oraz je zdejmować podczas kręgów.

Czy posiadacie przedmioty takie jak w klasycznej szkole?

Nie do końca. W związku z tym, że zajęcia cechują się bardziej holistycznym podejściem, niż ten praktykowany w klasycznej szkole, łączymy pewne zagadnienia w bloki których treść wybiega poza podstawę programową. Np. biologia, chemia, fizyka, astronomia są częścią bloku „natural science”. Realizujemy także projekty STEAM (science, technology, engineering, art, maths), podczas których łączymy te dziedziny projektując i realizując technologiczne rozwiązania.

Czy stawiacie oceny?

Nie. Używamy planowania i mentoringu (w starszej grupie) jako metody pracy z uczniem i ewaluacji.

Czy zajęcia są obowiązkowe?

Temu zagadnieniu trzeba się przyjrzeć szerzej.
Celem przebywania w szkole jest nauka. Aby jednak nauka była możliwa, potrzebne jest poczucie bezpieczeństwa i szereg uwarunkowań społecznych. Niechęć do uczestnictwa w zajęciach wynika zwykle z wyżej wymienionych. Jako mentorzy i nauczyciele przede wszystkim dbamy o tę kwestię, w następnej kolejności o naukę. Jeśli dziecko przeżywa stratę, targają nim silne emocje, bądź przeżywa inny problem, nauka i tak nie będzie możliwa. Jesteśmy otwarci na nieuczestniczenie ucznia w zajęciach. Pozostaje wtedy w przestrzeni wspólnej. Wciąż jednak mamy na oku kwestię celu. Staramy się pomóc poczuć się mu bezpiecznie, kompetentnie, godnie, aby mogło kontynuować pracę na zajęciach.

Jak wygląda nauka w grupie wczesnoszkolnej (klasy 1-3) ?

Używamy zeszytów planowania, w których ustalamy razem z dzieckiem cele do osiągnięcia w pracy własnej. Pomagamy mu je realizować i ewaluować podczas czasu indywidualnego.

Czas indywidualny przeznaczony jest na realizację tych spraw, odpoczynek, zabawę, rozmowy.

Zajęcia wczesnoszkolne – multidyscyplinarne zajęcia kształtujące podstawowe kompetencje takie jak czytanie, pisanie, rozumienie tekstu, motorykę, umiejętności logicznego myślenia ale także kompetencje społeczne.

Jak wygląda nauka w grupie IV – VIII?

Posługujemy się tzw. zeszytami planowania, w których w odpowiedniej (i wybranej przez ucznia) formie, planujemy cele do pracy własnej podczas czasu indywidualnego. Celem tego zabiegu jest autoewaluacja i uczenie się umiejętności planowania.

Czas indywidualny jest czasem gdzie wykonujemy zadania odpowiednie do naszej ścieżki, realizujemy projekty indywidualne, rozmawiamy oraz odpoczywamy. Decyzja o spędzeniu tego czasu leży w gestii ucznia. Może realizować projekty, przeprowadzić zajęcia dla innych, realizować swoje pomysły, odpoczywać, spać itd. Jest to też czas na spotkanie z nauczycielem, aby zadać pytania, porozmawiać, poradzić się.

Co to znaczy „Natural Science”?

Łączymy w nich wszystko co potrzebne jest do zrozumienia środowiska naturalnego w jakim żyjemy. Biologię, chemię, fizykę, wymaganą do tego matematykę oraz filozofię. Jeśli warunki (i sens tego co aktualnie robimy) pozwalają, czas do II bloku przebiega w terenie. W zajęciach trenowych pojawią się także kwestie bezpieczeństwa oraz przetrwania w trudnych warunkach. A więc survival i pierwsza pomoc.

Nasza oferta cenowa jest do pobrania tutaj.